• مشخصات کلی: دوربین ساده پیشرفته - وزن 200 گرم
  • مشخصات حسگر و تصویر: حسگر BSI CMOS با کیفیت
  • فیلم: ابعاد Full HD - سرعت 60 فریم بر ثانیه
  • مشخصات کلی: دوربین ساده پیشرفته - وزن 200 گرم
  • مشخصات حسگر و تصویر: حسگر BSI CMOS با کیفیت
  • فیلم: ابعاد Full HD - سرعت 60 فریم بر ثانیه
  • مشخصات کلی: دوربین ساده پیشرفته - وزن 200 گرم
  • مشخصات حسگر و تصویر: حسگر BSI CMOS با کیفیت
  • فیلم: ابعاد Full HD - سرعت 60 فریم بر ثانیه